Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S K A R A R I

 

Karar No       : 138                           

Karar Tarihi  : 10/05/2018               

KONUSU:

Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait, İlimiz, Milas İlçesi Bahçeburun Mahallesi 402 parsel numaralı 8.800,00 m² yüz ölçümlü zeytinlik niteliğindeki taşınmazın içerisine “su deposu” yapılması ve kullanılması koşulu ile taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren 10 (on) yıl süre ile bedelsiz olarak Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi hususunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince görüşülmesi.

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 07/05/2018 tarihli ve 99506623-756.01-E.1530 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.