Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 138                       

Karar Tarihi   : 11/07/2019           


KONUSU:

             Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait olan İlimiz, Köyceğiz İlçesi, Toparlar Mahallesi 159 ada, 71 parsel numaralı 4.396,26 m² yüz ölçümlü “İçinde Kargir Kahvehane Bulunan Bahçe ve Ev” nitelikli taşınmaz içerisinde bulunan binanın 2. katının Köyceğiz Belediye Başkanlığı Sağlık Hizmetlerinde kullanılmak üzere taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren beş (5) yıl süreliğine ve/veya taşınmazın Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca kullanımına ihtiyaç duyulması halinde tahsisin sonlandırılması şartıyla bedelsiz olarak Köyceğiz Belediye Başkanlığı’na tahsis edilmesi hususunun, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince görüşülmesi.

                Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 10.07.2019 tarihli ve 99506623-105.04-E.1939 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;