Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :139                    

Karar Tarihi :09/09/2014    

KONUSU:

TURİZM GENÇLİK VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın 19/08/2014 tarih ve 87486848-318.02/13286 sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonucunda;

Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi hükmü uyarınca aşağıdaki şekliyle Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.


Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği İçin Tıklayınız.