Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 139                           

Karar Tarihi  : 10/05/2018               

KONUSU:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Mülkiye Müfettişi Rıdvan AYDIN ve Abdulmutalip AKSOY tarafından 01/04/2014-18/01/2018 yılları itibariyle özel teftişe tabi tutulmuş, R.A.151/2, A.A. 137/2 sayı ile düzenlenen özel teftiş raporunun 55. maddesinde beş yıllık imar programının hazırlanması ile ilgili tavsiyede bulunulmuş olup; bu nedenle ilimiz genelinde onaylı uygulama imar planlarına göre imar parseli üretilmesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımları kapsamında uygulamaların yapılabilmesi için 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 10. Maddesi kapsamında beş yıllık imar programının onaylanması hususun görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09/05/2018 tarihli ve 36521862-105.04-E.2728 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.