Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 139                       

Karar Tarihi   : 11/07/2019           


KONUSU:

             Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın mülkiyetinde bulunan İlimiz, Yatağan İlçesi, Nebiköy Mahallesi 84 parsel numaralı 36.000,00 m² yüz ölçümlü “İki Kargir Bina ve Tarla” nitelikli taşınmazın lavanta yetiştiriciliğinde kullanılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 64. maddesi hükmü gereğince 10 yıl süreliğine kiraya verilmesi hususunun, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesi gereğince görüşülmesi.

 

            Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 10.07.2019 tarihli ve 99506623-105.04-E.1940 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.