Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No           : 139                  

Karar Tarihi     : 13/08/2020

     

KONUSU:

      Muğla Büyükşehir Belediye meclis üyeliği görevini yürüten Fikret UZUNHASAN’ın 28.07.2020 tarihinde vefat etmesi sebebiyle İhtisas komisyonlarının oluşumunda esas alınan oran değiştiğinden,  28/05/2020 tarihli meclis toplantısında kurulan ihtisas komisyonları üye seçimlerinin yenilenmesi gerekmektedir. Bu nedenle, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 15. maddesi gereğince en az 5 en çok 9 kişi olmak ve kalan süreyi tamamlamak üzere, Belediye Meclisi üyelerinden oluşan Ulaşım Komisyonu’na işaretle oylama yapılmak suretiyle üye seçilmesi hususunun görüşülmesi


       Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 12.08.2020 tarihli ve 56567348-105.02-E.2171 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.