Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 14                             

Karar Tarihi  : 12/01/2017                

KONUSU:

Milas İlçesi Ören Mahallesi 246 ada 1 parsel numaralı (Eski 2626 parsel) Arsa niteliğindeki 200,51 m² yüzölçümlü taşınmaz ile ilgili olarak mülga Ören Belediye Meclisince 03.03.2008 tarih ve 20 sayılı satış kararı alındığı, 04.07.2008 tarih ve 145 sayılı Encümen Kararı ile KDV hariç ?23.000,00 bedelle Yakup Akif AFYON’a satıldığı ve 04.02.2009 tarih 90569 Kişi Nolu mülga Ören Belediyesi ödeme listesinde ihale bedelinin ödendiği, ancak Tapu devir işleminin yapılmadığı tespit edilen söz konusu taşınmazın Yakup Akif AFYON’a devrine yönelik 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi uyarınca karar alınması hususunun görüşülmesi.

            Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 19/12/2016 tarih ve 47720051-301.01-3664 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.