Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :140                                                                                        

Karar Tarihi :09/09/2014    

KONUSU:

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın 28/08/2014 tarih ve 82443048.318.02-553-15569 sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonucunda;

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği; 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi hükmü uyarınca aşağıdaki şekliyle Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.


Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği İçin Tıklayınız.