Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 140                           

Karar Tarihi  : 13/04/2017              

KONUSU:

Büyükşehir Belediyemizin uhdesindeki Ortaca Katı Atık Düzenli Depolama Tesisimizde kullanılmakta olan, Köyceğiz İlçe Belediye Başkanlığı'na ait Bomag marka Çöp Kompaktörü ile Büyükşehir Belediyemize ait Komatsu marka Forklift iş makinesinin takas edilmesi hususunun görüşülmesi.    

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın 3103/2017 tarihli ve 58992824-809.02-116 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.