Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         :  140                    

Karar Tarihi   : 10/05/2018         

KONUSU


        27. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

        a) Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 12.04.2018 tarih ve 110 sayılı kararına; 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun hükümleri gereği, 153 ada 58 parsele “Z notasyonu” konularak yol ve tarım alanı olarak düzenleme yapılması ibaresinin eklenmesi gerekliliği doğduğundan, Belediyemiz Meclisince incelenerek tashih-i kararı alınması hususunun görüşülmesi.

       İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.05.2018 tarihli raporunda;

  10.05.2018 tarihinde saat 16.05’de Şeyh Mahallesi Kocamustafa efendi Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 03.05.2018 tarih ve 36521862-754-E.2569 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 10.05.2018 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 12.04.2018 tarih ve 110 sayılı kararına; 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun hükümleri gereği, 153 ada 58 parsele “Z notasyonu” konularak yol ve tarım alanı olarak düzenleme yapılması ibaresinin eklenmesi gerekliliği doğduğundan, Belediyemiz Meclisince incelenerek tashih-i kararı alınması hususunun görüşülmesi” konusu görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 03.05.2018 tarih ve 36521862-754-E.2569 sayılı yazısında;