Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 140                       

Karar Tarihi   : 11/07/2019  


KONUSU:

         Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait olan İlimiz, Ortaca İlçesi, Kemaliye Mahallesi 34 parsel numaralı 20.500,00 m² yüz ölçümlü Mezarlık nitelikli taşınmaz içerisinde yer alan Köy Konağının Ortaca Belediye Başkanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren beş (5) yıl süreliğine bedelsiz olarak Ortaca Belediye Başkanlığı’na tahsis edilmesi hususunun, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince görüşülmesi.

         Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 10.07.2019 tarihli ve 99506623-105.04-E.1941 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;