Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :141                              

Karar Tarihi  :14/04/2016                  

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

          l)  İlimiz Kavaklıdere İlçesi, Kavaklıdere Mahallesi, Hacıgeç(Akyar) Mevkiinde yer alan 20 pafta 1682 ve 1683 nolu 70.400,00 m2 büyüklüğündeki kadastro parselleri üzerinde farklı şirketler tarafından A, B, C, D, E, F ve G Bölgesine ayrılarak toplam 3,36 MW kurulu gücünde teklif edilen “Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi

         İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12.04.2016 tarihli raporunda;

         12/04/2016 tarihinde saat 14.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08/03/2016 tarih ve 53618066-310.01.02-1199 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 10.03.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz Kavaklıdere İlçesi, Kavaklıdere Mahallesi, Hacıgeç(Akyar) Mevkiinde yer alan 20 pafta 1682 ve 1683 nolu 70.400,00 m2 büyüklüğündeki kadastro parselleri üzerinde farklı şirketler tarafından A, B, C, D, E, F ve G Bölgesine ayrılarak toplam 3,36 MW kurulu gücünde teklif edilen “Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi " konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08/03/2016 tarih ve 53618066-310.01.02-1199 sayılı yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız. 

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için Tıklayınız.