Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :14                  

Karar Tarihi :13/01/2015    

KONUSU:

6360 Sayılı Kanun Kapsamında oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından kapanan Köy ve Belde Belediyesi Tüzel Kişiliklerine ait paylaşıma konu edilen veya değerlendirilmeyen taşınmazların Taksim Listesi kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği ile Menteşe Belediyesi Tüzel Kişiliği adına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince paylaşılması

  Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 30/12/2014 tarih ve 47720051 –301.01/39050 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.