Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :14                              

Karar Tarihi :15/04/2014               

KONUSU:

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REVİZE BÜTÇESİ GÖRÜŞÜLMESİ ( 2014 YILI 9 AYLIK REVİZE EDİLEN )

              Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 14/04/2014 tarih bila sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonunda;

              Muğla Büyükşehir Belediyesi Revize Bütçesi’nin daha iyi incelenmesi hususunda konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.