Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :141               

Karar Tarihi :10/04/2015    

KONUSU:

MELSA (Muğla El Sanatları Sanayi ve Limited Şirketi) tarafından Muğla Büyükşehir Belediyesi adına hibe edilen 3 adet resmi aracın Muğla Büyükşehir Belediyesi adına Tescili  

             Destek Dairesi Başkanlığı’nın 07/04/2015 tarih ve 49455679-58992824-320.14.02/943 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Muğla El Sanatları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin mülkiyetinde bulunan 48 HJ 769 plakalı Ford Transit Minibüs, 48 DE 544 plakalı Isuzu Kamyonet ve 48 GP 071 plakalı Volkswagen Crafter marka taşıtlar Büyükşehir Belediyemize hibe edilmek istenilmekte olup, 06.04.2015 tarih ve 52 sayılı yazı ile 555 sayılı Ortaklar Kurulu Kararı ilişikte sunulmuştur. 

Söz konusu taşıtların, 237 Sayılı Taşıt Kanunun 10. Maddesine istinaden ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 18. Maddesinin, (g) Fıkrası uyarıca Büyükşehir Belediyemize bağış olarak kabul edilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanmak üzere evrağın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini müsaadelerinize arz ederim.  Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Muğla El Sanatları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin mülkiyetinde bulunan 48 HJ 769 plakalı Ford Transit Minibüs, 48 DE 544 plakalı Isuzu Kamyonet ve 48 GP 071 plakalı Volkswagen Crafter marka taşıtların Muğla Büyükşehir Belediyesine bağış olarak kabul edilmesine 237 Sayılı Taşıt Kanunun 10. Maddesine istinaden ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 18. Maddesinin, (g) Fıkrası uyarıca Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.