Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 141                   

Karar Tarihi  : 13/04/2017      

KONUSU:

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak sunulması amacıyla,  1 (Bir) adet Station-Wagon taşıtın Devlet Malzeme Ofisi’nden satın alınması hususunun görüşülmesi.   

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın 31/03/2017 tarihli ve 58992824-264.13-1117 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.