Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 141                     

Karar Tarihi   : 10/05/2018         

KONUSU:

27- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

    b) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.10.2016 tarih ve 5896 sayılı yazısında sehven “101 ada, 1 parsel” olarak yer aldığından dolayısıyla Muğla Büyükşehir Belediyemizin 14.09.2017 tarih ve 312 sayılı meclis kararında da aynı şekilde yer almıştır. Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin kararında yer alan “101 ada, 1 parsel” olarak yazılan ifadenin, “107 ada 1 parsel” olarak düzeltilmesi hususunun görüşülmesi

       İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.05.2018 tarihli raporunda;

10.05.2018 tarihinde saat 16.05’de Şeyh Mahallesi Kocamustafa efendi Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.05.2018 tarih ve 36521862-754-E.2639 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 10.05.2018 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.10.2016 tarih ve 5896 sayılı yazısında sehven “101 ada, 1 parsel” olarak yer aldığından dolayısıyla Muğla Büyükşehir Belediyemizin 14.09.2017 tarih ve 312 sayılı meclis kararında da aynı şekilde yer almıştır. Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin kararında yer alan “101 ada, 1 parsel” olarak yazılan ifadenin, “107 ada 1 parsel” olarak düzeltilmesi hususunun görüşülmesi” konusu görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.05.2018 tarih ve 36521862-754-E.2639 sayılı yazısında;