Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 141                       

Karar Tarihi   : 11/07/2019           


KONUSU:

         Muğla Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ile Milas, Bodrum İlçeleri ve mahallelerinde kırsal ve merkezi yollarda içme suyu ve kanalizasyon hattı çalışmaları sebebiyle tahrip olan yolların üst yapı kaplamasına ilişkin olarak Fen İşleri Daire Başkanlığınca ihtiyaç duyulan ekli listede belirtilen taşıtların Devlet Malzeme Ofisi’nden satın alınabilmesi hususunun görüşülmesi.

 

               Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 11.07.2019 tarihli ve 18955236-105.04-E.3151 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;