Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :142                              

Karar Tarihi  :14/04/2016                  

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

          m)  İlimiz Kavaklıdere İlçesi, Cumhuriyet ve Bakırcılar Mahallelerinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun görüşülmesi

  İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12.04.2016 tarihli raporunda;

         12/04/2016 tarihinde saat 14.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08/03/2016 tarih ve 36521862-310.99-1217 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 10.03.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz Kavaklıdere İlçesi, Cumhuriyet ve Bakırcılar Mahallelerinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun görüşülmesi " konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08/03/2016 tarih ve 36521862-310.99-1217 sayılı yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız. 

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için Tıklayınız.