Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 14                                   

Karar Tarihi : 09/01/2020                  

 

KONUSU:

        İlimiz, Menteşe İlçesi, Orta Mahallesi, Muğla kentsel sit alanında bulunan tapunun 14 pafta, 62 ada 27 parseldeki tescilli yapının kamulaştırılma işi için 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesinin (o) bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin (b) bendi uyarınca kamulaştırması yapılmış olan Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Dair Katkı Payına başvurulabilmesi, Kamulaştırma işine tahsis edilecek ödenek dışında geri kalan Kamulaştırma bedelinin Belediyemiz tarafından karşılanabilmesi hususlarının görüşülmesi.


          İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.01.2020 tarihli ve 36521862-020-E.232 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;Kararın devamı için tıklayınız.