Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :142                

Karar Tarihi :10/04/2015    

KONUSU:

Güney Ege Kalkınma Ajansının, 2015 Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programına “Okul Önlerindeki Trafik İşaret ve İşaretçilerinde Yenilenebilir Enerji Kullanılması” başlıklı, Muğla il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullar çevresinde en az birer adet güneş enerjisi ile çalışan trafik levhası ve uyarı flaşörü yerleştirerek il sınırları içinde ilk ve orta öğretimdeki öğrenciler ve öğretmenleri yenilenebilir enerji ile tanıştırmak ve bu olgu hakkında farkındalık yaratmak için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (p) fıkrası hükmü gereğince Proje ile ilgili benzeri tüm işlemlerde Belediyemizi temsil etmek üzere Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Hüseyin DAŞGIN’ın yetkili kılınması

            Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 06/04/2015 tarih ve 21365915-050.04-2015-2908 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Ulaşım Dairesi Başkanlığı olarak; Güney Ege Kalkınma Ajansının, 2015 Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programına “Okul Önlerindeki Trafik İşaret ve İşaretçilerinde Yenilenebilir Enerji Kullanılması” başlıklı, Muğla il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullar çevresinde en az birer adet güneş enerjisi ile çalışan trafik levhası ve uyarı flaşörü yerleştirerek il sınırları içinde ilk ve orta öğretimdeki öğrenciler ve öğretmenleri yenilenebilir enerji ile tanıştırmak ve bu olgu hakkında farkındalık yaratmak için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinde “p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek” hükmü gereğince Proje ile ilgili benzeri tüm işlemlerde Belediyemizi temsil etmek üzere Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman GÜRÜN ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Hüseyin DAŞGIN’ın yetkili kılınması için; Yazımızın meclise havalesini olurlarınıza arz ederim. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

            Güney Ege Kalkınma Ajansının, 2015 Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programına “Okul Önlerindeki Trafik İşaret ve İşaretçilerinde Yenilenebilir Enerji Kullanılması” başlıklı, Muğla il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullar çevresinde en az birer adet güneş enerjisi ile çalışan trafik levhası ve uyarı flaşörü yerleştirerek il sınırları içinde ilk ve orta öğretimdeki öğrenciler ve öğretmenleri yenilenebilir enerji ile tanıştırmak ve bu olgu hakkında farkındalık yaratmak için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (p) fıkrası hükmü gereğince Proje ile ilgili benzeri tüm işlemlerde Belediyemizi temsil etmek üzere Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Hüseyin DAŞGIN’ın yetkili kılınmasına Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.