Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :142                                                                                                       

Karar Tarihi :09/09/2014              

KONUSU:

ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

 Fen İşleri İşler Dairesi Başkanlığı’nın 03/09/2014 tarih ve 62591504-050-01-02-963 sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonucunda;

Büyükşehir Belediyemiz Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Uygulama Yönetmeliği,  aşağıdaki şekliyle Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

Büyükşehir Belediyemiz Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Uygulama Yönetmeliği İçin Tıklayınız.