Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         :  142                    

Karar Tarihi   : 10/05/2018         

KONUSU:


        28. Plan ve Bükçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

     a) Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2017 tarih ve 375 sayılı meclis kararında Dalaman Belediyesi’ne ait meclis kararı esas alınması gerekirken sehven Plan Bütçe Komisyon Raporu esas alınmış olup, Dalaman Belediye Başkanlığının 19.04.2018 tarih ve 12576375-301-588 yazısında talep ettiği üzere; ekte yer alan 20.10.2017 tarih ve 81 sayılı Dalaman Belediyesi meclis kararında bulunan Gelir Tarife cetveline göre tashih kararı alınması hususunun görüşülmesi      

Kararın devamı için tıklayınız.