Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 142                       

Karar Tarihi   : 11/07/2019           


KONUSU:

18- Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

   a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 23. maddesine istinaden Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 01.07.2019 tarih 99506623-622.02-E.1813 sayılı yazısı gereğince 2019 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenmesi talep edilen "Toptancı Halleri Kantar Tartım Ücreti" ile ilgili yazı eki tarife cetvelinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesine göre görüşülmesi.

    Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.07.2019 tarihli raporunda;
Ek için tıklayınız.