Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No           : 142                  

Karar Tarihi     : 13/08/2020      


KONUSU:


20. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun Görüşülmesi.

         a) Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi gereğince; Milas Belediye Başkanlığı'nın 2020 Mali Yılı Gider Bütçesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü 46.48.12.39.05.01.00.00.05.06.1.4.01 Kara Taşıt Alımı gider bütçe tertibine hizmet araçları alınması için 10.000.000,00 TL finansman kaynağı gösterilerek ek ödenek verilmesine dair yazı eki 10.08.2020 tarih ve 113 nolu Meclis Kararının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi 

                   Plan ve Bütçe Komisyonunun 13.08.2020 tarihli raporunda;


Plan ve Bütçe Komisyon Raporu için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.