Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No           : 143                  

Karar Tarihi     : 13/08/2020      

KONUSU:

             Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Sözlü ve Yazılı Mazeretlerinin görüşülmesi

 

           Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2020 yılı Ağustos ayı toplantısına katılamayan;

           Mürüvet BAŞIHOŞ’un mazeretinin kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.