Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :144                

Karar Tarihi :10/04/2015    

KONUSU:

2 Nisan 2015 tarih ve 29314 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” gereği kadro cetvellerinin güncellenmesi

            İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 07/04/2015 tarih ve 13456491-902.02-2015-1330 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

   2 Nisan 2015 tarih ve 29314 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” gereği kadro cetvellerinin güncellenmesi hususunda Meclis’çe karar alınmasını arz ederim. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

2 Nisan 2015 tarih ve 29314 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” gereği eki kadro cetvellerinin güncellenmesine Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

Kararın devamı için tıklayınız.