Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :144                                                                                                 

Karar Tarihi :09/09/2014               

KONUSU:

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ        

Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın 05/09/2014 tarih ve 28673394-301.05.03/15465 sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonucunda;

Zabıta Dairesi Başkanlığımızın, Kanunlarda ceza karşılığı bulunmayan, Belediye ile ilgili suç teşkil eden konularda yaptırımların uygulanabilmesi için, 17/02/2006 tarih ve 26083 Sayılı Resmi Gazete yayınlanan ’’Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’’ hükmü çerçevesinde hazırlanmış, Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın Emir ve Yasaklar Yönetmeliği, 5393 sayılı kanunu 18. Maddesi hükmü uyarınca aşağıdaki şekliyle Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın Emir ve Yasaklar Yönetmeliği İçin Tıklayınız.