Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 144                     

Karar Tarihi   : 13/06/2018         

 

KONUSU:

Gündem

        08/06/2018 tarihinde duyurulan 17 maddelik gündeme; Birimlerden gelen konular ile İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının aşağıda sırası belirtildiği şekilde gündeme ilavesiyle;


Kararın devamı için tıklayınız.