Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 144                       

Karar Tarihi   : 11/07/2019           


KONUSU:

18- Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

   c) 2019 yılında Kavaklıdere Belediye Başkanlığınca uygulanacak gelir tarifesine eklenen ücret tarifesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesine göre görüşülmesi.

    Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.07.2019 tarihli raporunda;