Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No           : 144                  

Karar Tarihi     : 13/08/2020      

KONUSU:

             Gün Tespiti

 
            Gelecek meclis toplantısının 10 Eylül 2020 Perşembe günü saat: 14:00’da yapılmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.