Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :145                              

Karar Tarihi  :14/04/2016                  

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

          ö) İlimiz bütününde kurulması planlanan Rüzgâr Enerji Santrallerine (RES) yönelik Yer Seçimine İlişkin İlke ve Esasların görüşülmesi

         İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12.04.2016 tarihli raporunda;       

         29/03/2016 tarihinde saat 13:00’de ve 12/04/2016 tarihinde saat 14.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 13/01/2016 tarih ve 53618066-310.01.02-219 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 14.01.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen ve 11.02.2016 ve 10/03/2016 tarihli Meclis toplantılarında komisyona 1 ay daha süre verilen  “İlimiz bütününde kurulması planlanan Rüzgâr Enerji Santrallerine (RES) yönelik Yer Seçimine İlişkin İlke ve Esasların görüşülmesi " konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 13/01/2016 tarih ve 53618066-310.01.02-219  sayılı yazısı ve Ek’inde;     

Kararın devamı için tıklayınız. 

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için Tıklayınız