Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :145               

Karar Tarihi :10/04/2015  

KONUSU:

Belediyemizde boş bulunan 2 adet 1 dereceli GİH sınıfı itfaiye şube müdürü kadrosu iptal edilerek, 2 adet 3 dereceli GİH sınıfı itfaiye şube müdürü Kadrosunun ihdası, 1 adet 1 dereceli iftaiye şube müdürü kadrosunun iptal edilerek, 1 adet 2 dereceli itfaiye şube müdürü kadrosunun ihdası için Norm Kadro Yönetmeliğinin 11. Maddesi uyarınca güncellenmesi

            İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 07/04/2015 tarih ve 13456491-907.02-2015-1331 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Belediyemizde boş bulunan 2 adet 1 dereceli GİH Sınıfı İtfaiye Şube Müdürü Kadrosu iptal edilerek, 2 adet 3 dereceli GİH Sınıfı İtfaiye Şube Müdürü kadrosunun ihdasına,

            1 adet 1 dereceli İtfaiye Şube Müdürü kadrosunun iptal edilerek, 1 adet 2 dereceli İtfaiye Şube Müdürü kadrosunun ihdası için Norm Kadro Yönetmeliğinin 11. Maddesi uyarınca güncellenmesi gerektiğinden, talep yazımızın meclise havalesini arz ederim. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Belediyemizde boş bulunan 2 adet 1 dereceli GİH Sınıfı İtfaiye Şube Müdürü Kadrosu iptal edilerek, 2 adet 3 dereceli GİH Sınıfı İtfaiye Şube Müdürü kadrosunun ihdasına,

1 adet 1 dereceli İtfaiye Şube Müdürü kadrosunun iptal edilerek, 1 adet 2 dereceli İtfaiye Şube Müdürü kadrosunun ihdası için Norm Kadro Yönetmeliğinin 11. Maddesi uyarınca güncellenmesine Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.


Kararın devamı için tıklayınız.