Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 145                           

Karar Tarihi  : 13/04/2017              

KONUSU:

İlimiz, Menteşe İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 785 ada 153 parsel, 786 ada 154 parsel ve 787 ada 155 parsel, Karabağlar Mahallesi, 797 ada 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 parseller, 853 ada 86, 87, 88, 89, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 120, 124, 127, 129 ve 133 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlarda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre uygulama yapılabilmesi için 3194 sayılı İmar Kanununun 10. maddesine göre beş yıllık imar programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi.      

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07/04/2017 tarihli ve 87026510-310.05.01-2349 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.