Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         :145                        

Karar Tarihi   :11/07/2019            

 

KONUSU:

Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Sözlü ve Yazılı Mazeretlerinin görüşülmesi               

 

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2019 yılı Temmuz ayı toplantısına katılamayan;   

Uğur İlhami ÖZDEN, Muhammet KARAKUŞ, Kemal İLHAN, Şefika KARAŞAHİN EKİN, Melek Gözde HOŞAFCI, Kamil CEYLAN, Yakup OTGÖZ ve İsmail AKKAYA’nın mazeretlerinin kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.