Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 146                           

Karar Tarihi   : 13/04/2017              

KONUSU:

Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın mülkiyetinde bulunan Köyceğiz İlçesi, Beyobası Mahallesi 241 ada 12 parsel numaralı 8.320,95 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın daha etkin ve verimli kullanılabilmesi amacıyla; ekte mülkiyet bilgileri ve imar durumu örneği bulunan taşınmazın satışına yönelik 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi uyarınca görüşülmesi.      

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 07/04/2017 tarihli ve 47720051-301.01-944 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.