Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          :146                              

Karar Tarihi    :08/08/2019         

 

KONUSU:

Gündem

           02/08/2019 tarihinde duyurulan 9 maddelik gündeme; Birimlerden gelen konular ile İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının aşağıda sırası belirtildiği şekilde gündeme ilavesiyle;


Kararın devamı için tıklayınız.