Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No           : 146                  

Karar Tarihi     : 10/09/2020      


KONUSU:

1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi.

       a) Muğla İli, Bodrum İlçesi, Turgutreis, Bahçelievler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, İslamhaneleri ve Dereköy Mahalleleri 1/25.000 ölçekli Muğla Nazım İmar Planı Revizyonu Değişikliğine yapılan itirazların değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi.

                     İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08.09.2020 tarihli raporunda;