Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :147                                                  

Karar Tarihi  :14/04/2016                                      

KONUSU:

        2-Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi

a) 2016 mali yılında Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca uygulanacak Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığa ait ek Gelir Tarifesinin görüşülmesi        

 Plan ve Bütçe Komisyonunun 16/03/2016 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız. 


Plan ve Bütçe Komisyon Raporu için tıklayınız.