Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :147                

Karar Tarihi :10/04/2015    

KONUSU:

Mazeretli Meclis Üyeleri

Behçet SAATÇİ, Muhammet Ali ACAR, Mehmet DEMİR, Atabey AKGÜN, Mehmet Halil DOĞAN, Mehmet Yılmaz CESUR, Hakkı Şevket BAYINDIR, Uysal AVCI ve Besim ÖZBEK’in mazeretleri nedeniyle mazeretli sayılmalarına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.