Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :147                                                                                        

Karar Tarihi :09/09/2014              

KONUSU:

TOPTANCI HALLERİNDE FAALİYET GÖSTERENLERDEN ALINACAK OLAN TEMİNAT MİKTARININ BELİRLENMESİ

 Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın 04/09/2014 tarih ve 28673394-301.05.03/15405 sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonucunda;

 01/01/2012 tarihinde yürürlüğe giren “5957 sayılı Sebze Ve Meyveler İle Yeterli Arz Ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile ilgili “Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik” 07/07/2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yasanın amaçlarından biriside ticari güvenin sağlanması, taraflarının haklarının korunması amacıyla toptancı hallerinde faaliyet gösterenlerden Belediye Meclisince belirlenen miktarda nakit, banka teminat mektubu vb. menkul kıymetlerin teminat olarak alınmasıdır.

            Yine “Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin”  31. maddesinin 3. Fıkrasında “ Halde faaliyet gösterenlerden alınacak teminat tutarı, kiracılar için haldeki işyerinin, malikler için ise bulunduğu toptancı halinde kiralama yoluyla işletilen emsal işyerinin bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere her yılın Ocak ayında Belediye Meclisince belirlenir.” hükmü bulunmaktadır.

            6360 Sayılı Yasa ile Toptancı Hallerinin Büyükşehir Belediyelerine devredilmesi nedeniyle 1 Nisan 2014 tarihinden itibaren, Büyükşehir Belediyemizce işletilmeye başlayan Karaçulha, Ortaca, Karadere, Eşen ve Kumluova Toptancı Hallerinde, 2014 yılı için komisyoncu işyerlerinden alınacak teminat tutarlarının belirlenmemiş olduğu,

                Bu nedenle Toptancı Hal Kompleksleri içerisinde bulunan,  Komisyoncu işyerlerinden  alınacak teminat tutarlarının belirleme yetkisi, Belediye Meclislerine verilmiş olduğundan, 2014 yılı için alınacak olan teminat tutarının 15.000,00 TL  olmasına;  Büyükşehir Belediye Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.