Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 147                           

Karar Tarihi  : 13/04/2017              

KONUSU:

Bodrum İlçesi Mumcular Mahallesi 448 ada 6 parsel numaralı 250,19 m² yüz ölçümlü kargir dükkan nitelikli taşınmazın Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait ½ hissesinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 75/d maddesi uyarınca Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne mülkiyet devrinin yapılması hususunun görüşülmesi.      

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 07/04/2017 tarihli ve 47720051-301.01-941 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.