Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :148               

Karar Tarihi :10/04/2015  

KONUSU:

Gün Tespiti

Bir dahaki meclis toplantısının 14 Mayıs 2015 Perşembe saat: 14:00’de yapılmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.