Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :148                                                                                                                                                                

Karar Tarihi :09/09/2014              

KONUSU:

MİLAS İLÇE BELEDİYESİ EK BÜTÇESİ

Plan ve Bütçe Komisyonunun 09/09/2014 tarih ve bila sayılı raporu okundu. Yapılan müzakere sonunda;

            Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2014 yılı Milas Belediyesi Ek Bütçesi) Belediye Meclisimizin 09/09/2014 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen,  05/09/2014 tarih ve bila sayılı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı yazısında meclise sunulan Milas Belediyesi Meclisinin 04.09.2014 tarih ve 232 sayılı meclis kararına istinaden Milas Belediyesi 2014 mali yılı ek bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 09/09/2014 tarihli toplantısında incelendi. Ve toplam 6.410.000,00 TL’lik aşağıda listede bulunan kalemlerle ek bütçe yapıldığı komisyonumuzca görülmüştür.

6360 sayılı 14 ilde Büyükşehir kurulması hakkındaki kanun kapsamında, 31/03/2014 tarih itibariyle Milas Belediyesinin Büyükşehir İlçe Belediyesine dönüşmesi nedeniyle 2014 mali yılı bütçesi Belediyemizin yeni statüsü,

Nüfus artışı,

Yeni sorumluluk alanı,

Mahalle olarak katılacak belde ve köylerin alacak ve borçları,

Personel sayısında meydana gelecek artış,

Büyükşehir belediyesi ile su ve kanalizasyon idarelerine devredilecek belediye hizmetleri,

Büyükşehir ilçe statüsünden dolayı belediyenin gelirlerinde meydana gelen değişikler gibi hususlar dikkate alınarak Milas Belediyesi tarafından 2014 mali yılı bütçesine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendine ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. maddesi gereğince ek bütçe yapma yetkisinin Belediye Meclisinde olması nedeniyle  04/09/2014 tarih ve 232 nolu meclis kararı ile Milas Belediyesinin 2014 mali yılı bütçesine 6.410.000,00TL’lik aşağıdaki listede bulunan kalemlere ek bütçe yapıldığı komisyonumuzca görülmüştür.