Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 148                            

Karar Tarihi   : 08/08/2019                


KONUSU:


2- Tarım ve Hayvancılık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

      a) Yöremizde yetiştiriciliği azalmakta olan kıl keçisi ırkının popülasyonunu arttırmak ve kadın çiftçilerimizi üretime dahil etmek amacıyla kıl keçisi desteklemesi yapılması planlanmaktadır. Bu kapsamda sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması ve kadın çiftçilerimizin refah düzeyinin arttırılması planlanmakta olup, her aileden 1 kişinin faydalanabilmesi amaçlanmaktadır. Kişi başı 2 dişi, 1 erkek olacak şekilde dağıtımı yapılacak keçiler Büyükşehir Belediyemiz bütçesinden karşılanacak olup, yazı ekinde belirlenen şartlar doğrultusunda, 5216 sayılı Kanun’un 7. maddesinin son (Ek fıkra: 12/112012-6360/7 md.) fıkrası hükmü gereğince görüşülmesi.

      Tarım ve Hayvancılık Komisyonunun 25.07.2019 tarihli raporunda;

   25.07.2019 tarihinde saat 13:00’da Emirbeyazıt Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binası'nda toplanan Komisyonumuzca; Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 11.07.2019 tarih ve 10452259-105.04-E.879 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 11.07.2019 tarihli toplantısında Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havale edilen “Yöremizde yetiştiriciliği azalmakta olan kıl keçisi ırkının popülasyonunu arttırmak ve kadın çiftçilerimizi üretime dahil etmek amacıyla kıl keçisi desteklemesi yapılması planlanmaktadır. Bu kapsamda sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması ve kadın çiftçilerimizin refah düzeyinin arttırılması planlanmakta olup, her aileden 1 kişinin faydalanabilmesi amaçlanmaktadır. Kişi başı 2 dişi, 1 erkek olacak şekilde dağıtımı yapılacak keçiler Büyükşehir Belediyemiz bütçesinden karşılanacak olup, yazı ekinde belirlenen şartlar doğrultusunda, 5216 sayılı Kanun’un 7. maddesinin son (Ek fıkra: 12/112012-6360/7 md.) fıkrası hükmü gereğince görüşülmesi” konusu görüşüldü.

      Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 11.07.2019 tarih ve 10452259-105.04-E.879 sayılı yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.


Tarım ve Hayvancılık Komisyon Raporu için tıklayınız.