Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :149                

Karar Tarihi :14/05/2015    

KONUSU:

Gündem

     08/05/2015 tarihinde gönderilen 23 maddelik ana gündeme;  1- Ulaşım Dairesi Başkanlığına ait 2015 yılı Gelir Tarifesine, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (f) bendi ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesine istinaden ilave yapılması 2- Seydikemer İlçe Merkezindeki Lise binasının ve yeni yapılmaya devam eden ortaokul binasının önünden geçen “Lise Caddesi” adlı caddeye “Özgecan  ASLAN” ve Seydikemer ilçe merkezindeki yeni hizmete giren Şehit Gürkan AKAN İlkokulu binasının önünden geçen ve Eşen  çayına kadar devam eden “1. Bulvar” adlı caddeye "Şehit Savcı Mehmet Selim KİRAZ" adının verilmesi ile ilgili  Seydikemer İlçe Belediyesi Meclisinin 05/05/2015 tarih ve 70 sayılı kararının onaylanması 3- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun; Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları başlıklı 7. Maddesinin (i) bendi hükmü uyarınca yapılması planlanan katı atık düzenli depolama sahası yeri için; Menteşe İlçesi Akkaya Mahallesi Sarıotluk Mevkiindeki yaklaşık 69 ha büyüklüğündeki mülkiyeti Ormana ait arazinin Muğla Büyükşehir Belediyesi adına tahsis edilmesi,  4- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Büyükşehir ve ilçe Belediyelerinin görev ve sorumlulukları başlıklı 7. Maddesinin (i) bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (g) bendi hükmü uyarınca; Deniz Temiz Derneği/TURMEPA tarafından İlimiz koylarında Büyükşehir Belediyemiz tarafından deniz araçlarından kaynaklı atıkların toplanması çalışmalarında oluşabilecek tekne gereksinimini karşılamak amacıyla Filika A ve Filika B isimli teknelerini bağışlama kararı aldıklarını, iki adet teknenin bağışlanması  5- Kadro iptal ihdas Değişiklikleri  6- İlimiz Dalaman İlçesi Kapukargın Mahallesi Kayacık-Söğüt Mevkileri Dalaman Hava Meydan Komutanlığına ait Askeri Alan amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu  7- İlimiz Dalaman İlçesi Kapukargın Mahallesi Kayacık-Söğüt Mevkileri Dalaman Hava Meydan Komutanlığına ait “Askeri Alan” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 8- İlimiz Seydikemer İlçesi Eşen Mahallesi 167 ada 1 parsel “Belediye Hizmet Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 9- İlimiz Seydikemer İlçesi Eşen Mahallesi 167 ada 1 parsel “Belediye Hizmet Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 10- İlimiz Bodrum İlçesi Turgutreis Mahallesi 2520,2522,803 ve 3523 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği  11- İlimiz Milas İlçesi Kemikler Mahallesi Kaleboğazı Mevkii 115 ada 12 parsel “Balık İşleme ve Paketleme Tesisi” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 12- İlimiz Ortaca İlçesi Sarıgerme Mahallesi 196 ada 5 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği  13- İlimiz Ortaca İlçesi, Merkez Mahallesi, O21-B-16-A pafta, 312 ada, 7 parselde “Akaryakıt ve Servis İstasyonu” teklifi;  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 14- İlimiz Marmaris İlçesi Beldibi Mahallesi 8 pafta 1027 ve 1028 parseller “Küçük Sanayi Sitesi” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 15- İlimiz Bodrum İlçesi Turgutreis Mahallesi 2520,2522,803 ve 3523 parseller 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 16- S.S. Pınar ve Sazak Mahalleleri Sulama Kooperatifine, kurulduğu Mahallelerdeki Sulama Tesislerinin işletme, bakım ve onarım işlerini yapabilmesi için, işletim hakkının 10 (on) yı1 süreliğine, bedelsiz devrinin yapılması, konularının ilave edilmesi ile1-İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporları a) Muğla ili, Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesi 383 ada, 237 parselin Konut dışı kentsel çalışma alanından turizm alanına dönüşmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği’ne itiraz b) Ortaca İlçesi, Yerbeleni Mahallesi, eski 472 ada, 3 nolu kadastro parselinde kayıtlı taşınmaza ait 1/1000  ölçekli uygulama imar planı değişikliği c) Milas İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 556 ada, 116 ve 150 parsellerde yer alan “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ç) Seydikemer ilçesi, Gerişburnu Mahallesi, Saklıkent Kavşağına isabet eden paftaların karayolları istimlak sınırıyla uyuşmamasından dolayı O22c-13a paftasında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği d) Menteşe İlçesi, Özlüce Mahallesi, Kaşbaşı Mevkii, tapunun 190 ada 1 ve 192 ada 4,5,6 ve 7 parsellerinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde toplam 2,5 MW kurulu gücünde teklif edilen “Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı 2- Muğla Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı idare kesin hesabı, taşınır kesin hesabı ve yönetim dönemi cetvelleri 3-2015 yılında Kavaklıdere Belediye Başkanlığı'nca uygulanacak Gelir Tarifeleri 4- Güney Ege Kalkınma Ajansının, 2015 Yılı Mali Destek Programına “ İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisi” başlıklı, Muğla ilinde başta inşaat ve yıkıntı atıklarının yeniden kazanımı ve geri dönüşümünü gerçekleştiren, yerel sürdürülebilir ekonomik katma değer ve istihdam yaratan, çevre dostu kentsel gelişmeyi sağlamak amacıyla proje sunulabilmesi için 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinde (p) bendi hükmü gereğince Proje ile ilgili benzeri tüm işlemlerde Belediyemizi temsil etmek üzere Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN ve Muğla Büyükşehir Belediyesi genel Sekreter Vekili Hüseyin DAŞGIN’ın yetkili kılınması 5- Zabıta Dairesi Başkanlığı, Hal Şube Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 1 Adet Traktörün (Haraketli İş Makinası) satın alınması 6- Muğla Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 7- Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın görev ve hizmet alanları ile ilgili işlerde (sulama kanalı temizliği, bent yapılması vs.) kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 1 Adet Lastik Tekerlekli Ekskavatör, 1 Adet Kazıcı-Yükleyici, 1 Adet 40 cm'lik Tırnaklı Kazıcı Kovası (1 Takım Yedek Tırnak Dahil), 1 Adet Daemo B 180 Kırıcı ve 1 Adet 75 cm'lik (0,54 m3) olmak üzere, iş makine ve araçlarının  Devlet Malzeme Ofisinden satın alınması 8- Seydikemer İlçesi, Orman Deposu Mevkii, “Yüksek Öğretim Tesis Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı Değişikliği 9- Seydikemer İlçesi, Orman Deposu Mevkii, “Yüksek Öğretim Tesis Alanı” amaçlı 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında 10- İlimiz Fethiye İlçesi, Karaçulha Mahallesi, tapuda 022d-14b-2b pafta, 1844 kadastral parselde ve 1845 nolu imar parselinde kayıtlı taşınmazlara ilişkin "Tarım Tesis Alanı (Zeytinyağı Sıkma, İşleme, Paketleme ve Depolama Tesisi)" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 11- İlimiz Bodrum İlçesi, Konacık Mahallesi, 4 (dört) adet Trafo amaçlı 1/1000 ölçekli  Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı  12- İlimiz Bodrum İlçesi, Konacık Mahallesi Trafo amaçlı 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği 13- İlimiz, Bodrum İlçesi, Yokuşbaşı Mahallesi, N18-C-24-B-2-A pafta; Trafo Alanı teklifi; 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği 14- Datça Belediyesi Hızırşah Yaşayan Tarih Kültür, Sergi Evi ve Kültür Rotası GEKA Projesine ilişkin ortağı olduğumuz projenin yaklaşık maliyetinin % 75'i 2015 yılı Alternatif Turizm Mali Destek Programın kapsamında (GEKA) Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacak olup kalan %25 lik kısmına Datça Belediyesi ile yarı yarıya ortak olunması 15- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına ait 2015 yılı Gelir Tarifesinde 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (f) bendi ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesine istinaden değişiklik yapılması  16- Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından kapanan Köy ve Belde Belediyesi Tüzel Kişiliklerine ait paylaşıma konu edilen veya değerlendirilmeyen taşınmazların Taksim Listesi kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği ile Yatağan Belediyesi Tüzel Kişiliği adına Medeni Kanunun 698. ve 699. maddeleri gereğince taksim ve tescili;  Yatağan İlçesi Kaf Kaplancık Mahallesi 1890 parsel numaralı 4.547,21 m² yüzölçümlü Tarla niteliğindeki taşınmazın Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait ½ oranındaki hissesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesi gereğince 10 (On) yıl süre ile bedelsiz olarak Yatağan Belediye Başkanlığına tahsisi;  17- Menteşe Belediye Encümeninin 29/04/2015 tarih 369 sayılı kararı kapsamında Menteşe ilçesi, Kötekli mahallesi 37, 1227, 1378, 1380 ve (A) ile gösterilen ihdas parselinin tevhid, ifraz ve yola terki sonucu oluşan (C) ve (D) harfi ile gösterilen parsellerin Medeni Kanunu’nun 698. ve 699. Maddeleri gereğince,  (C) harfi ile gösterilen taşınmazın Durmuş ACAR, Sultan AKÇAM, Mustafa ACAR, Fatma DURAL adlarına hisseleri oranında, (D) harfi ile gösterilen taşınmazın Muğla Büyükşehir Belediye Tüzel Kişiliği ve Menteşe Belediye Tüzel Kişiliği adına taksim edilerek 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca paylaşılması ve paylaşım sonucu Muğla Büyükşehir Belediye Tüzel Kişiliği adına 2375/2400 hisseli (D) harfi ile tescil edilecek parselin Diyanet İşleri Başkanlığı adına 25 yıl süreyle tahsis edilmesi 18- Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın hüküm ve tasarrufu altında bulunan İlimiz Milas ilçesi İçme Mahallesi 115 ada 89 parsel numaralı 242,88 m² yüz ölçümlü ‘Kuyu ve Arsası’ niteliğinde taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi uyarınca satışı 19- Büyükşehir Belediyemiz Tüzel Kişiliği mülkiyetinde bulunan Bodrum ilçesi Dereköy Mahallesi 145 ada 3 parsel numaralı 7.485,46 m² yüz ölçümlü ‘Narenciye Bahçesi’ niteliğindeki taşınmazın on yıl süre ile kiraya verilmesi 20- Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararlarının alındığı tarihlerde Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tüzel Kişiliği oluşmadığından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına devredilen ve Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün görev ve sorumluluk alanına giren ve üzerinde Su Deposu, Arıtma Tesisi ve Su Pompası bulunan listedeki taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne tashihen devrinin yapılması  21- İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 21/04/2015 tarih ve 71188846-010.03-9147 sayılı yazısı gereğince, Kontrolörler Başkanlığı’nın görüşüne istinaden, yapılması istenilen değişiklikler ile yeniden düzenlenen Muğla Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Yönetmeliği 22- Muğla Sanayi ve Ticaret Odası tarafından Güney Ege Kalkınma Ajansı 2015 yılı Turizm Mali Destek Programına sunulması planlanan “Yörük Köyü Projesi” kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesinden 75.000 TL talep edilen finansman desteğinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (g) ve (p) bendi hükümleri gereği sağlanması 23- Birlik ve Kooperatiflerin Belediye denetimli özel Halk araçlarına dönüşümü 24-Ulaşım Dairesi Başkanlığına ait 2015 yılı Gelir Tarifesine, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (f) bendi ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesine istinaden ilave yapılması 25- Seydikemer İlçe Merkezindeki Lise binasının ve yeni yapılmaya devam eden ortaokul binasının önünden geçen “Lise Caddesi” adlı caddeye “Özgecan  ASLAN” ve Seydikemer ilçe merkezindeki yeni hizmete giren Şehit Gürkan AKAN İlkokulu binasının önünden geçen ve Eşen  çayına kadar devam eden “1. Bulvar” adlı caddeye "Şehit Savcı Mehmet Selim KİRAZ" adının verilmesi ile ilgili  Seydikemer İlçe Belediyesi Meclisinin 05/05/2015 tarih ve 70 sayılı kararının onaylanması 26- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun; Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları başlıklı 7. Maddesinin (i) bendi hükmü uyarınca yapılması planlanan katı atık düzenli depolama sahası yeri için; Menteşe İlçesi Akkaya Mahallesi Sarıotluk Mevkiindeki yaklaşık 69 ha büyüklüğündeki mülkiyeti Ormana ait arazinin Muğla Büyükşehir Belediyesi adına tahsis edilmesi 27- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Büyükşehir ve ilçe Belediyelerinin görev ve sorumlulukları başlıklı 7. Maddesinin (i) bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (g) bendi hükmü uyarınca; Deniz Temiz Derneği/TURMEPA tarafından İlimiz koylarında Büyükşehir Belediyemiz tarafından deniz araçlarından kaynaklı atıkların toplanması çalışmalarında oluşabilecek tekne gereksinimini karşılamak amacıyla Filika A ve Filika B isimli teknelerini bağışlama kararı aldıklarını, iki adet teknenin bağışlanması 28-Kadro iptal ihdas Değişiklikleri 29-İlimiz Dalaman İlçesi Kapukargın Mahallesi Kayacık-Söğüt Mevkileri Dalaman Hava Meydan Komutanlığına ait Askeri Alan amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu 30- İlimiz Dalaman İlçesi Kapukargın Mahallesi Kayacık-Söğüt Mevkileri Dalaman Hava Meydan Komutanlığına ait “Askeri Alan” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 31- İlimiz Seydikemer İlçesi Eşen Mahallesi 167 ada 1 parsel “Belediye Hizmet Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği  32- İlimiz Seydikemer İlçesi Eşen Mahallesi 167 ada 1 parsel “Belediye Hizmet Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 33- İlimiz Bodrum İlçesi Turgutreis Mahallesi 2520,2522,803 ve 3523 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 34- İlimiz Milas İlçesi Kemikler Mahallesi Kaleboğazı Mevkii 115 ada 12 parsel “Balık İşleme ve Paketleme Tesisi” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 35- İlimiz Ortaca İlçesi Sarıgerme Mahallesi 196 ada 5 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 36- İlimiz Ortaca İlçesi, Merkez Mahallesi, O21-B-16-A pafta, 312 ada, 7 parselde “Akaryakıt ve Servis İstasyonu” teklifi;  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 37- İlimiz Marmaris İlçesi Beldibi Mahallesi 8 pafta 1027 ve 1028 parseller “Küçük Sanayi Sitesi” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 38- İlimiz Bodrum İlçesi Turgutreis Mahallesi 2520,2522,803 ve 3523 parseller 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 39- S.S. Pınar ve Sazak Mahalleleri Sulama Kooperatifine, kurulduğu Mahallelerdeki Sulama Tesislerinin işletme, bakım ve onarım işlerini yapabilmesi için, işletim hakkının 10 (on) yı1 süreliğine, bedelsiz devrinin yapılması, 39 maddelik gündem OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLMİŞTİR.