Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 149                      

Karar Tarihi  : 13/04/2017          

KONUSU:

Maliye Bakanlığı adına kayıtlı olan, Bodrum ilçesi, Mumcular Mah. Karası mevkiinde ekli haritada sınırları belirlenmiş olan 29.046,01 m² büyüklüğündeki 416/11 numaralı parsel alanında bulunan vahşi depolama sahasının rehabilitasyonu amacı ile söz konusu alanın intifa hakkının, izninin veya tahsisinin Muğla Büyükşehir Belediyesi adına yapılması hususunun görüşülmesi.       

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 11/04/2017 tarihli ve 33887833-301.01-1256 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;  

Kararın devamı için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.