Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 149                           

Karar Tarihi  : 13/06/2018               

KONUSU:

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/07/2014 tarih ve 90 sayılı kararının iptal edilerek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Gençlik Spor Genel Müdürlüğü lehine verilen hakların bütünlük arz etmesi bakımından, Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait İlimiz Menteşe İlçesi Orhaniye Mahallesi 1026 ada 333 parsel numaralı taşınmazın Ek-1 de ‘D’ harfi ile belirtilen 8.645,51 m²lik kısmın ticari gelir getirici yatırım yapmamak kaydı ile spor kompleksi olarak düzenlenebilmesi, peyzaj ve çevre düzenlemelerinin yapılabilmesi için, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü’ne 21/03/2043 tarihine kadar bedelsiz tahsisinin yapılması hususunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e ve 75. maddesi gereğince görüşülmesi.  

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 21/05/2018 tarihli ve 99506623-756.01-E.1670 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.


Ek için tıklayınız