Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         :149               

Karar Tarihi   :08/08/2019   

 

KONUSU:

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.06.2019 tarihli ve 123 sayılı kararı ile Adalet ve Kalkınma Partisi mensubu Muğla Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerinden; Ulaşım Komisyonu üyeliğine seçilen Eray ÇİÇEK; Çevre ve Sağlık Komisyonu üyeliğine seçilen Mustafa KARAKUŞ ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliğine seçilen Ufuk BİLDİRİCİ 11.07.2019 tarihli dilekçeleri ile seçilmiş oldukları komisyon üyeliklerinden istifa etmişlerdir. İstifa nedeniyle boşalan komisyon üyeliklerine kalan süreyi tamamlamak üzere 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 15. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21. maddesinin 4. fıkrası gereğince yeni üyelerin seçilmesi.

 

         Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 02.08.2019 tarihli ve 56567348-105.02-E.2463 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.