Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

 Karar No      :150                                                                                                                                                                                                                                               

Karar Tarihi :09/09/2014              

KONUSU:

MENTEŞE İLÇESİ, KARAMEHMET MAHALLESİ, SEKİBAŞI MEVKİİ, 12 ADA,  10 PARSELDEKİ 540,17M² TAŞINMAZIN SEKİBAŞI KADIN DAYANIŞMA EVİ OLARAK KULLANILMASI KOŞULU İLE BEDELSİZ OLARAK MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 18/e VE 75/d MADDELERİ GEREĞİNCE TAŞINMAZIN TESLİM EDİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN 10 YILLIĞINA TAHSİS EDİLMESİ 

 Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 28/08/2014 tarih ve 47720051-756.01/14593 sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonucunda;

  6360 sayılı yasa kapsamında oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararı gereği Menteşe İlçesi Karamehmet Mahallesi Sekibaşı Mevki 12 ada 10 parseldeki 540,17 m² taşınmaz“İçindeki Dükkan ve Kulube Olan Kahve Avlusu” Belediye Başkanlığımıza devredilmiştir. Söz konusu taşınmaz uzun zamandan beri Sekibaşı Kadın Dayanışma Evi olarak kullanılmaktadır.

  Menteşe Belediye Başkanlığı’nın 18.08.2014 tarih ve 2371 sayılı yazısı ile ilgili taşınmazın tahsis talebi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığınca uygun mütalaa edilmiştir.

Söz konusu taşınmazın Sekibaşı Kadın Dayınışma Evi olarak kullanılması koşulu ile bedelsiz olarak Menteşe Belediye Başkanlığı’na 5393 sayılı Belediyesi Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince, taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren 10 yıllığına tahsis edilmesine Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.